Amersfoort
0616946704
coach [at] marjolijnpeters.nl

Een goede voorbereiding is het halve werk.

Ken je dat? Naar een school toegaan, zoveel mogelijk informatie willen ontvangen en dan na afloop buiten staan met een onbevredigd gevoel. Je bent niet de eerste die het overkomt.

Je doel; een fijne school vinden.

Je doel is helder. Je wilt een school vinden waar je kind met plezier naartoe gaat. Een school waar jij als ouder mee kunt overleggen en samenwerken. Je hebt op internet diverse scholen bekeken, de voors en tegens zijn afgewogen en er is een selectie gemaakt. Je hebt een lijstje met scholen waar je graag mee in gesprek gaat. Je hebt je voorgenomen om zoveel mogelijk vragen te stellen en goed te luisteren.

Het eerste gesprek, let op de valkuil.

Waarschijnlijk heb je het gesprek met iemand van de directie, een intern begeleider of een zorgcoördinator. De school zal je vragen om iets te vertellen over je kind en wat jullie bij deze school heeft gebracht.

En daar ga je, ongemerkt stap je in de valkuil: Je zult enthousiast over je kind gaan vertellen. Op dit moment krijgt school informatie van jou en zal af en toe instemmend knikken. Dat is een aanmoediging om verder te vertellen. Jij hebt het idee dat je boodschap overkomt, dat jullie op één lijn zitten en je vertelt verder.

Na afloop van het gesprek heeft deze school een beeld van jullie. Maar, hoeveel beeld hebben jullie bij deze school? Wat heb je aan nieuwe informatie gekregen? Kan je nu wel een besluit nemen?

Informatie krijgen is belangrijk, laat school vertellen.

Natuurlijk wil school weten wie jullie zijn, waarom jullie denken dat deze school bij jullie en je kind(eren) past. Daar kan je best iets over zeggen, maar houd het kort. Voor jullie is het vandaag belangrijk om vragen te stellen en de school te laten vertellen. Pas dan krijg je een beeld van 'de school en de manier waarop zij observeren, acteren en reageren'. Stel daarom zoveel mogelijk open vragen en luister en let op je onderbuikgevoel. Vragen die je kunst stellen zijn bijvoorbeeld:

 • Wat doen jullie als ...?
 • Hoe reageren jullie op...?
 • Hoe signaleren jullie...?
 • Waarop letten jullie in het geval van...?
 • Hoe kijken jullie naar...?

Concrete voorbeelden:

 • Wat gebeurt er als iemand niet mee kan komen in de klas? Welke vervolgstappen?
 • Hoe flexibel en buiten kaders kan deze school denken als blijkt dat mijn kind juist meer aankan en voorloopt?
 • Hoe kijkt school aan tegen hoogbegaafdheid?
 • Is er een onderwijslijn voor hoogbegaafde kinderen? Is er een plusgroep, een mogelijkheid om mee te doen aan een bovenschoolse plusklas?
 • Welke resultaten heeft school al geboekt met onderwijs aan hoogbegaafde kinderen? Hoe succesvol zijn ze hierin?
 • Is school in staat om een visuele leerstijl te ondersteunen? Waaruit blijkt dat?
 • Hoe signaleren jullie pesten en buitensluiten? Welke acties worden er dan ondernomen?
 • Welk beleid hebben jullie op het gebied van pesten? Waaruit blijkt dat dit nodig is? Waaruit blijkt dat het werkt?
 • Hoe helpen jullie kinderen om een positief zelfbeeld te ontwikkelen?
 • Hoe gaan jullie om met gedragsproblemen, boze buien, frustratie?
 • Wanneer zijn ouders welkom op school en/ of in de klas?
 • Hoe ziet de samenwerking met de ouders eruit? Waaruit blijkt dat?
 • In welke situaties overlegt de leerkracht met de IB'er? Wie zijn daar dan nog meer bij betrokken?
 • Wat wordt er van mijn kind geregistreerd en hoe krijgen wij daar inzicht in?
 • Is er binnen de school een aanbod in 'niet schoolse vakken' (muziek, kunst, drama, handvaardigheid, techniek)?
 • Wat is de visie van school op buitenschoolse activiteiten? Welke activiteiten worden er georganiseerd?
 • Werken jullie samen met een BSO? Waarom hebben jullie voor deze BSO gekozen?
 • Je wilt graag een afspraak maken met een ouder. Kan school je met iemand in contact brengen?
 • Kan je onder schooltijd een keer komen om de sfeer te proeven?

Gesprekken tijdens het jaar.

Ook tijdens het jaar zal je gesprekken voeren met school. Blijf aan de valkuil denken, stop je neiging om veel uit te leggen. Ga vragen stellen en luisteren! Laat school vertellen wat ze zien, wat ze merken, wat ze denken. Pas dan krijg je een inkijkje in wat er 'aan de andere kant gedacht en gedaan wordt'.

Als dit niet je eerste school is, bij een overstap.

Bij een overstap kom je nog een extra factor tegen. Je hebt de vorige keer een school gekozen die uiteindelijk toch niet bij jullie bleek te passen. Dat is verdrietig en je wilt nu, bij je nieuwe keuze zeker weten dat je goed kiest. Helaas is die garantie niet te geven. Was het maar zo, dat zou heel veel ouders veel twijfelen besparen.

Ook in je kennismakingsgesprek met de nieuwe school kan je bovenstaande vragen natuurlijk gebruiken. Ook dan is het belangrijk om zoveel mogelijk te weten te komen over de nieuwe school. Tegelijkertijd speelt er een reden mee om over te stappen. Bespreek die reden, stel zoveel mogelijk van bovengenoemde vragen en stel dan ook nog een aantal aanvullende vragen:

 • Hoe kijkt school naar de situatie. Wat zien zij als mogelijkheden en eventuele knelpunten?
 • Wat zou de nieuwe school nu als eerste doen?
 • Welke ondersteuning krijgen jullie bij de overstap? Wordt er een groeidocument geschreven?
 • Met wie kan je de eerste weken 'vinger aan de pols houden'? 
 • Bij welke leerkracht komt je kind terecht en waarom is dit de meest passende leerkracht voor jouw kind?
 • Welke ondersteuning krijgt de leerkracht om jouw kind zo goed mogelijk te ondersteunen bij de overstap?
 • Wat wordt er gedaan met informatie die meekomt van de oude school (Cito-scores, OKR)?
 • Als jullie een externe begeleider hebben voor jullie kind, mag deze persoon dan meekomen naar gesprekken op school? Wordt deze externe geconsulteerd indien nodig? Wanneer vindt school het nodig om de externe te consulteren?
 • Laat alle afspraken op papier zetten, om ruis en teleurstelling te voorkomen, maar ook om evaluatie en bijsturing mogelijk te maken.

WOWcoaching & opstellingen
Mookhof 3, 3826KB AMERSFOORT
0616946704 | coach [at] marjolijnpeters.nl
Ook te volgen op Facebook

Copyright © 2007